Falugyűlés – beszámoló 2013.október 25.

Falugyűlés 2013. október 25.

Beszámoló

 Patak Község Önkormányzatának falugyűlését, közmeghallgatását, testületi ülését megnyitom, megállapítom a képviselő testületünk határozat képességét.

Engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak az eltelt év önkormányzati munkájáról, illetve településünket érintő dolgokról.

2013. január 1.-től lényeges változás történt Önkormányzatunk szervezeti működésében. Megszűnt a Patak-Hont-Pusztaberki körjegyzőség. Magyarország helyi Önkormányzatáról szóló törvény szerint közös önkormányzati hivatalt hoztunk létre Drégelypalánk-Dejtár-Patak-Ipolyvece-Hont településekkel drégelypalánki központtal. Községünkben állandó kirendeltség működik, így az ügyfélfogadás és ügyintézés biztosított lakóink számára. Heti egy alkalommal, szerdai napon, közös hivatalunk jegyzője tart ügyfélfogadást és intézi helyi ügyeinket. Az eddigi közös hivatali munkánkban azt tapasztalom, sem a helyi, sem a közös hivatali ügyintézés nem került hátrányba a közös hivatal létrehozása miatt. Szuverenitásunk nem sérült, mert minden településünket érintő ügyben képviselő testületünk hoz döntést, alkotja rendeleteit saját belátása szerint. Az idei évben Patak-Hont óvodai társulásunk is megszűnt. Képviselő testületünk úgy döntött, nem alakít senkivel társulást, és önálló óvodaként működteti tovább. Az óvoda vezetésében személyi változás történt. Beluczki Istvánné 40 év letöltött munkaviszonyából nyugdíjba vonul. Neki szeretném megköszönni a település nevében munkáját, hiszen kitűnően vezette óvodánkat és nevelte, készítette fel az iskolai évekre óvodás korú gyermekinket. Hosszú, boldog, pihenéssel eltöltött éveket kívánok neki. Helyére Farkas Istvánné került óvodavezetőnek. A jövőre vonatkozó terveink az óvodával, hogy az iskolához hasonlóan, megállapodást kötünk a Váci Egyházmegyével és katolikus szellemiségű intézményként működtetjük tovább településünkön. Ezt mind az óvodai dolgozók, mind a szülők támogatják, hiszen megteremti az alapokat ahhoz, hogy az óvodából kikerülve továbbiakban is katolikus szellemiségű oktatásban részesüljenek a pataki Szent Ambrus katolikus iskolánkban. Konyhánkon egy személy felvétele szükségessé vált a feladatellátás biztosítása végett.

Az idei évben megszüntettük a balassagyarmati OTP-nél vezetett számláinkat és az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet pataki kirendeltségénél kötöttük az új számlavezetési szerződést. Ennek oka az olcsóbb, áttekinthetőbb, gyorsabb helyi pénzügyi ügyintézés.

A járási hivatal, pataki kirendeltségét megszüntette. A Közgyógyellátási igazolványt, az ápolási díjjat, a hatósági bizonyítványt, és az időskorúak járadékát ezentúl a balassagyarmati Járási hivatalban kell intézni, de a hozzávaló nyomtatványok itt helyben is beszerezhetőek hivatalunkban.

Önkormányzatunk képviselő testülete rendeletet fogadott el talajterhelési díjjal kapcsolatban. Lényege, hogy díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz. A talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, a csatornára való csatlakozók körére vonatkozó adatszolgáltatást, a hivatalunk által kiküldött nyomtatványon kell majd teljesíteni. A talajterhelési rendelet teljes szövege a Pataki Hírmondó 4. évfolyam 2. számában megtalálható.

Az elmúlt évekhez hasonlóan megtettünk mindent annak érdekében, hogy településünk közterületi parkjai, és köztemetőnk tiszta és rendezett legyen. A lakosság is sokat tehet ezen a téren, ingatlanjaink előtti területek tisztántartásával, virágosításával. Mint minden évben arra kérem a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésszerűen használják. A temetői konténerek az ott keletkező hulladék elhelyezését szolgálják. Kérésem, és sok polgártársam kérése, ne használjuk szeméttelepnek a temetőt! A heti kommunális hulladékgyűjtés, az évente megszervezett lomtalanítás, és az elektronikai hulladékgyűjtés szolgálja azt a célt hogy a háztartásoknál minden hulladék megfelelő helyre kerüljön. A zöld hulladék elhelyezése megoldható otthoni komposztáló kialakításával, vagy kiszáradása esetén tüzeléssel. A kerti gazok tüzelésére az előző években rendeletet alkotott képviselő testületünk. Keddi és csütörtöki napokon lehet csak a kerti gazokat eltüzelni. Ez a tüzelési rendeletünk köztudott, nem elfogadható magyarázat a rendelet nem ismerése, és a közeljövőben a rendeletszegők pénzbírságra számíthatnak.

Lehetőség nyílt önkormányzatunk számára nyári diákmunkásokat foglalkoztatni, de sajnos az igényhez képest csak 6 diákot tudtunk alkalmaznia nyár folyamán. November 1-én indul, képzéssel összekötött hat hónap közfoglalkoztatás, ebben a programban 41 fő munkanélküli és álláskereső vesz részt. Ezen felül két fő kulturális közfoglalkoztatott lesz alkalmazva önkormányzatunknál. Mind a két foglalkoztatásra 100 % támogatást nyújt a balassagyarmati Munkaügyi Központ.

Elkészült Patak község hivatalos honlapja. Célunk a honlap létrehozásával egy naprakész széleskörű tájékoztatás településünk életéről. Az idei évben is Díszpolgári Címmel jutalmaztuk azokat, akik településükért kimagaslóan sokat tettek, a Szentháromság Vendégház és Plébánia szentelési ünnepségén, a szentmise keretein belül adtuk át Benyó Tibornak és Sajgó Ferencnek.

A nyár folyamán településünket átszelő fő út teljes felújítást nyert. Ezzel egybekötve felújításra került a három-lyukú műemlék kőhidunk is. Ennek nagyon örülünk, hiszen ezt régóta vártuk a romos állapotok miatt. Kihasználom a felújítási munkálatokat településünk több pontján, mert aszfalttal javítottuk ki azokat a részeket ahol szükségesnek találtuk, a posta előtt a szent Anna kápolna előtt, az Attila utca előtti rácsatlakozót, a köztemető bejáratait, illetve a buszfordulót.

Pályázati lehetőség nyílt az MLSZ országos pályaépítési program keretében műfüves grundpálya építésére. Erre Önkormányzatunk nyújtott be pályázatot, az önrészt, 4.3 millió Ft.-ot pedig a Váci Egyházmegye biztosította. Így megvalósulhatott a Szent Ambrus Katolikus Iskola udvarán. A kivitelezés összköltsége 15 millió Ft volt. Községünk Sport Egyesülete pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetség felé sikeresen. Az elnyert összeg 7 millió Ft. + 3 millió Ft önrészt a Sportegyesület biztosítja. Az elnyert pályázatban eredményjelző tábla, hótolós fűnyírógép, illetve a legfontosabb, a labdarúgó tér talajának felújítása, gyepesítése kerül kivitelezésre. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. Gratulálok a Pataki Sportegyesületnek pályázati sikeréhez.

A Váci Egyházmegye Energetikai pályázatot nyújtott be a Szent Ambrus Katolikus Iskolánk épületének felújítására. Nagy örömünkre ez a pályázat is sikeres lett. Az elnyert összeg 44 millió Ft, az épület szigetelésére, nyílászárak cseréjére, illetve fűtésének korszerűsítésére lesz felhasználva. Ez nagyban segíti településünket, önkormányzatunkat, hiszen az épület fenntartási költségeit, víz, villany és a drága gázfűtés költségeit önkormányzatunk állja. Köszönettel tartozunk a Váci Egyházmegyének, hogy szem előtt tartja és támogatja községünket. Önkormányzatunk a tavalyi évben pályázatot nyújtott be Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése jogcímen. Egy ilyen pályázat nagyon sok előkészítő munka előzi meg. Megérte, nem maradt eredménytelen a pályázatunk. Községünk 45.900.000 Ft-ot nyert új orvosi rendelő építésére, annak bútorzatára, és orvosi eszközökre. Többek között életmentő defibrilliátorra. Mint láthatták elkezdődött az épület kivitelezése is. Pályázati feltétel a kiírás szerint: a régi épületet lehet felújítani vagy, ha az nem érdemes felújításra, sem energetikailag, sem statikailag, akkor lehet újat építeni. Mindenképpen az új épület építése volt az ésszerű.  A pályázatra 100 % támogatást kapott önkormányzatunk. Pályázati részként nem szereplő, régi épület bontását társadalmi összefogással valósítottuk meg. Köszönet mindazon pataki polgárnak, akik részt vettek a bontási munkálatokban. Köszönet jár Diósi Józsefnek a falak gépi elbontásáért. Köszönet jár a törmelék elhordásáért a Derékpataki Zrt. dolgozóinak és vezetőjüknek, id. Sajgó Ferencnek. Mindez számomra azt bizonyítja, hogy egy közös cél érdekében össze tud fogni közösségünk. Az új rendelőt a jövő év tavaszán fogjuk átadni használatra községünknek. Jelenleg az ideiglenes rendelő az idősek klubja helyén van.

A régóta itt álló szerkezetkész épület befejezésére még nem született megoldás. Az orvosi rendelő épületét idehelyezni nem lehetett, a pályázati kiírásban szereplő kritériumnak nem felelt meg, több akadályozó tényező is meggátolta ezt. De úgy gondolom nem is lett volna ésszerű, hiszen a régi rendelő helyén új lesz. Bízom abban, hogy a megjelenő pályázatok valamelyike illeszkedni fog a befejezésre váró épületre.

A köztemetőben a ravatalozó használható a célnak, de közel sem olyan mint szeretnénk. Felújítása korszerűsítése időszerű lenne. Erre két megoldás lehetséges. Pályázat, vagy társadalmi összefogás. Sajnos az utóbbi időkben erre pályázatot nem találtam. Megoldás lehetne ha összefognánk magánszemélyek, vállalkozók, egyesületek, alapítványok, az Egyházközösség és mi magunk újítjuk meg a saját igényeink és elképzelésünk szerint. Erre már érkezett felajánlás, harangláb ún. lélekharang felállítását vállalta magára a felajánló köztemetőkben. Bízom abban, hogy példáját követve összefogunk és megvalósítjuk kitűzött céljaikat. Az eltelt időszakban képviselő testületünk megtett mindent, és a jövőben is megtesz mindent, annak érdekében, hogy településünk tovább fejlődjön, épüljön és szépüljön. Ehhez a munkához kérjük Önöktől, lakóinktól az együttműködést, olykor megértést, és segítőkészséget.

Tisztelettel,

Fekete Tibor

polgármester

A hozzászólások le vannak tiltva.