Helyi földbizottság megválasztása

 

Helyi földbizottság megválasztása, összetétele és feladatai

 A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint 2014. év tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni. Kikből áll ez a bizottság, mi a pontos feladata, mi történik, ha működésképtelen egy bizottság?

Helyi gazdálkodói közösségek

A hazai települések közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.

Földművesnek minősül a Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve Magyarországon mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében folytat.

A jogszabály szempontjából földműves továbbá az, aki a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi;

A másik nagy alanyi kör a helyi gazdálkodói közösségben a mezőgazdasági termelőszervezet. Erről akkor beszélünk, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az adott szervezetet nyilvántartásba vette, és amelynek alaptevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a jogügyletet megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat, vagy amely újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül.

A helyi földbizottság

A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3, legfeljebb 9 főből áll.

A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését.

A helyi földbizottság feladata

A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát befolyásolja.

A működésének célja

  • a birtokviszonyok átláthatóságába spekulatív földszerzések megelőzése,
  • az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése,
  • a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése.

2014 május 1-ig fel kell állnia a helyi földbizottságoknak. Ha ez nem történik meg, illetve ha a megválasztott helyi földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá.

A helyi földbizottság akkor minősül működésképtelennek, ha a feladatainak ellátását a tagjainak megválasztásától számított 30 napon belül nem kezdi meg vagy 30 napot meghaladóan szünetelteti, illetve, ha a bizottság taglétszáma a megengedett alá csökken.

 

A hozzászólások le vannak tiltva.